O KLUBU

Active tenis team (ATT) je občanským sdružením nabízejícím dětem a juniorům alternativní sportovní využití volného času, a to především tenisem. Naším cílem je přivádět mladou populaci k zdravým a pozitivním  aktivitám, nalézat a vychovávat sportovní talenty, a nejen to. Sport je dnes často opomíjenou složkou všestranného rozvoje osobnosti, nikoli však nedůležitou.  Sportovními aktivitami je pozitivně ovlivňována kondice jak tělesná, tak i psychická, děti se učí pravidlům fair play, učí se přijímat porážky i těšit se z vítězství.

Svou energii mohou napřít smysluplným směrem, stávají se silnějšími a soběstačnějšími.
Neopomenutelnou součástí sportovních aktivit je i funkce společenská, a to ve smyslu prevence sociálně-patologických jevů. Rodiče by se měli více zamýšlet nad zdravím svých dětí, věnovat pozornost trávení jejich volného času a podporovat všestranný růst svých potomků. Všeobecně známé jsou výsledky statistik, poukazující na zdravotní důsledky nedostatečného pohybu a slabé kondice vůbec. Společně to však můžeme změnit. ATT dává dětem prostor.

Chtěli bychom zde zmínit všechny, kteří nás finančně či jinak podporují,
poděkovat sponzorům a příznivcům, bez kterých by ATT nemohl existovat
a rozvíjet své aktivity.

Děkujeme Vám.

Našimi partnery jsou firmy: Havax a.s., IKA reklamní agentura, FORMCAD s.r.o. a PREMEDIS s.r.o.